(06266) 5-27-33 | (06266) 5-30-31 | (099) 604-55-77 info@slkti.edu.ua

НАШ КОЛЕДЖ

Сьогодення

  Слов’янський коледж транспортної інфраструктури – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. За роки існування коледж підготував більше 25 тисячі молодших спеціалістів для підприємств та організацій залізничного транспорту. За чотирма провідними спеціальностями по денній та заочній формах навчання, щорічно навчаються біля 1500 студентів . Коледж має два навчальних корпуси, в яких знаходяться оснащені на високому технічному рівні 23 лабораторії та 20 кабінетів, навчальні майстерні, спортивна зала, актова зала, бібліотека з читальною залою. У коледжі є гуртожиток. Працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, клуби за інтересами. Студенти коледжу отримують стипендію у розмірі:

Академічна стипендія  у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні:

2198 гривень на місяць

Ординарна (звичайна) академічна стипендія:

1510 гривень на місяць

Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

3927 гривень на місяць

Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

3722 гривень на місяць

Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій

890 гривень на місяць

 

Академічні можливості

   Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за скороченою програмою в Українській державній академії залізничного транспорту , Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля, Харківському національному університеті радіоелектроніки, Донецькому інституті залізничного транспорту за комплексом «Коледж – ВУЗ».

   Випускники профтехліцеїв з повною середньою освітою мають можливість стати студентом коледжу без вступних іспитів та без сертифікатів незалежного тестування за комплексом «Профтехліцей (училище)-Коледж».

Спеціальності

   Слов’янський коледж транспортної інфраструктури готує випускників за денною та заочною формою навчання за наступними спеціальностями:

273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма  Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

Освітньо-професійна програма Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць

Освітньо-професійна програма Технічне обслуговування і ремонт вагонів

Освітньо-професійна програма Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки

Форма та строк навчання

Форма навчання – денна та заочна

На денну форму навчання приймаються особи на базі 9-ти та 11-ти класів, на заочну форму навчання – особи на базі 11-ти класів, з освітою “кваліфікований робітник” за профільним напрямом .

Прийом документів для вступу на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста закінчується 20 липня,

на заочну форму навчання – 14 серпня.

Строк навчання:

   -на денному відділенні – 3 роки 10 місяців(база 9 класів), 2 роки 10 місяців(база 11 класів), за скороченою формою – 1 рік 10 місяців;

   -на заочному відділенні – 3 роки 6 місяців, за скороченою формою – 2 роки 6 місяців.

Сфери працевлаштування випускників

Спеціальність  273 Залізничний транспорт

  Випускники коледжу,   мають змогу працевлаштуватися на підприємствах АТ «Укрзалізниця» (депо і заводи), державних і приватних підприємствах промисловості, засвоївши освітньо –професійну  програму:

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

– яка  забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі локомотивного господарства та господарства приміських перевезень залізничного транспорту на посадах: черговий по депо, машиніст-інструктор, машиніст і помічник машиніста магістральних, промислових і маневрових електричних і дизельних локомотивів, швидкісних поїздів, електро- та дизель-поїздів, поїздів метрополітену, майстер і бригадир ремонтної бригади, технік-технолог.

«Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»

– яка забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів для виконання професійних завдань  на посадах: електромеханік, енергодиспетчер, технік та електромеханік енергозбуту, інспектор енергонадзору; технік-електрик, електромонтер по ремонту та обслуговування електрообладнання на залізницях та промислових підприємствах; електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання метрополітену, тролейбусних та трамвайних ліній.

«Технічне обслуговування і ремонт вагонів»

– яка забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі пасажирських та вантажних перевезень вагонного господарства залізничного транспорту на посадах: начальник поїзда, майстер і бригадир ремонтної бригади, технік-технолог вагонного депо.

«Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті»

– яка забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів для виконання професійних завдань на посадах:  електромеханік  зв’язку (лінійно-апаратного залу, автоматичної телефонної станції, контрольно-вимірювального пункту), електромеханік поїзного радіозв’язку,  електромеханік електрозв’язку, електромеханік підземної дільниці (метрополітену), електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв.

 

     Спеціальність  172 Електронні комунікації та радіотехніка

  Випускники коледжу,   мають змогу працевлаштуватися на підприємствах АТ «Укрзалізниця» (депо і заводи), державних і приватних підприємствах промисловості, засвоївши освітньо –професійну  програму:

«Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки»

– яка  забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, на провідних підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних організаціях з програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах ;  можуть займати дуже широкий спектр посад: технік та електромеханік електрозв’язку, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, технік інформаційно-обчислювального центру; електромеханік лінійних споруд та абонентського обладнання, системний адміністратор, модератор, фахівець з технічного захисту інформації; оператор мобільного зв’язку, радіо- та телекомунікаційного устаткування на підприємствах в галузі транспортних мереж та мереж передачі даних по ремонту, програмуванню та налагодженню телекомунікаційної апаратури та інші.