(06266) 5-27-33 | (06266) 5-30-31 | (099) 604-55-77 info@slkti.edu.ua

Циклові комісії

Циклова комісія рухомого складу

Голова комісії: Кравчуновський Олександр Геннадійович 

     Циклова комісія рухомого складу є випускною для спеціальності «Залізничний транспорт» спеціалізацій «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу», «Технічне обслуговування та ремонт вагонів».  

     Основною метою діяльності циклової комісії  є якісна підготовка і випуск молодших спеціалістів, що готуються для роботи з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації тягового рухомого складутехнічного обслуговування та ремонту вагонів. 

     Досягнення мети відбувається через: збільшення інтелектуального потенціалу комісії, розвиток матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму викладацького складу, впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, вживання новітніх освітніх технологій. 

Циклова комісія електропостачання та електрозв’язку

Голова комісії: Черепанова Олена  Леонідівна

     Циклова комісія електропостачання та електрозв’язку є випускною для спеціальності «Залізничний транспорт» спеціалізацій  «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць», «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті» та спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізації «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки».  

     Викладачі  мають великий досвід роботи на підприємствах залізничної галузі та виявляють високий рівень педагогічної компетентності. Головна мета роботи викладачів циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань студентів зі спеціальних  дисциплін  та   підготовці  студентів до застосування  їх у майбутній професійній діяльності.

Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін

Голова комісії: Карабітськова Вікторія Вікторівна 

Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує викладання таких предметів (дисциплін) як:

 • інженерна графіка
 • комп’ютерна графіка
 • електротехніка
 • технічна механіка
 • конструкційні та електротехнічні матеріали
 • електротехніка

     Одним із головних напрямків діяльності комісії є вдосконалення рівня освітньо-виховного процесу щодо формування у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, самостійного наукового пізнання. 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Голова комісії: Кириченко Ганна Анатолівна

     Циклова комісія природничо-математичних дисциплін забезпечує викладання таких предметів (дисциплін) як:

 • математика
 • фізика
 • астрономія
 • вища математика
 • біологія
 • хімія
 • інформатика
 • обчислювальна техніка і програмування
 • екологія

     Діяльність циклової комісії природничо-математичних  дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів , спрямована на подальше формування і вдосконалення природничо-математичних знань студентів для забезпечення  високоякісної  підготовки студентської молоді. 

Циклова комісія гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

 

Голова комісії:  Алєксєєнко  Олег Георгійович

Циклова комісія гуманітарних і соціально-економічних дисциплін забезпечує викладання таких предметів (дисциплін) як:

 • історія України,
 •  всесвітня історія,
 • українська мова (за професійним спрямуванням),
 •  українська література,  культурологія, іноземна мова (за професійним спрямуванням),
 • правознавство,
 • основи філософських знань,
 • фізичне виховання,
 • соціологія,
 • економічна теорія.

Робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня викладання гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, формування у студентів морально-етичних цінностей, духовності, патріотизму, толерантності, милосердя; вміння самостійно працювати з історичними документами, додатковою літературою; зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, забезпечення професійної спрямованості для набуття громадянської позиції, розуміння соціальної значущості обраної професії.